HEM    |    JAKTUTBILDNINGAR    |    JÄGAREXAMEN    |    JAKTER    |    KRÄFTFISKE    |    STUGUTHYRNING    |    KONTAKT    |    BLOGG
 
 
 
 
 

Kårby Gård

Alf Pettersson
Kårby Gård 1
593 95 Västervik
070-661 95 50
 
Jaktutbildningar på Kårby Gård i Västervik. Dovhjortsjakt, Viltundersökare, och Jaktledarutbildning
 
Skaffa dig nya kunskaper på ett spännande sätt
 
 
 
 
 
 
JAKTUTBILDNINGAR PÅ KÅRBY GÅRD
 
UTBILDNINGAR
 
 
 
 
 
 
DOVHJORTSJAKT
 • 2 dagar i september.
 • Smyga med guide eller sitta på pass
 • Vi går igenom djurens biologi och levnadsvanor
 • Olika jaktmetoder
 • Tillvaratagande av skjutet vilt
 • Handledning under hela kurstillfället
 • Fällavgift för en spetshjort ingår
 • Boende i jaktstuga med självhushåll
 • Sänglinne, handdukar och städning ingår inte
Kursavgift 7 500:- avgift för eventuell förplägnad tillkommer.


VILTUNDERSÖKARE

Utbildningen är granskad av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning.
Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Syfte
Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Mål
Viltundersökaren ska:
 • Känna till aktuell lagstiftning
 • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
 • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala
 • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
 • Kunna dokumentera undersökningen
Kurslängd ca 8 timmar.
Kursavgift 1 000:- avgift för eventuell förplägnad tillkommer.


JAKTLEDARUTBILDNING

Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget.
Förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk.
Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.

Syfte
Att ge deltagaren kunskaper om jaktledarens roll i ett jaktlag.

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:
 • Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt
 • Jaktlagstiftningen
 • Jaktetik och jaktmoral
 • Konflikthantering
 • Vapen och skytte
Kurslängd ca 8 timmar.
Kursavgift 1 000:- avgift för eventuell förplägnad tillkommer.
 
DOVHJORT:
September

VILTUNDER-
SÖKARE
:
Hela året

JAKTLEDARUT-
BILDNING
:
Hela året